FANDOM


Aşağıda tərcümənin keyfiyyətini yüksək səviyyədə saxlamaq üçün əsas qaydalar sadalanıb:

  • Qayadalardakı bütün bölümləri diqqətlə oxuyun və mütamadi olaraq digər tərcüməçilərlə əlaqə saxlayın.
  • Sətri tərcümə etdikdən sonra, onu yenidən oxuyun və baxın ki bir səhv varmı və ya düzgün səslənirmi.
  • Əgər tərcümə olunan sətr sizin (və ya ananız/atanız/digər adamlar) üçün heç bir məna daşımırsa (anlamaq olmur), deməli tərcümə düzgün olunmayıb və tərcüməni yenidən etmək gərəkdir.
  • Mümkünsə, müəyyən tərcümə üçün həmişə başqa tərcümə iştirakçının məsləhətini alın.
  • Tərcümələrin uyğunluğu keyfiyyət cəhəddən çox vacib faktordu. Tərcümənin digər tərcümələrlə uyğunluğunu Open Tran veb səhifəsindən yoxlaya bilərsiniz.
  • Tərcümədə çətinlik yaranarsa, lügət və qlossaridən istifadə edə bilərsiniz, məsələn lingvozone