FANDOM


Bu səhifədə tərcümə prosesində yaranan bəzi suallar nəzərdən keçirilib

Cəm forma

Azərbaycan dilində 1 cəm formu var, və tərcümə edərkən bunu nəzərə almaq gərəkdirç məsələn:

Orijinal mətn: msgstr[0] %d nut msgstr[1] %d nuts

Tərcümə: msgstr[0] %d fındıq msgstr[1] %d fındıq

1 nut - 1 fındıq

10 nuts - 10 fındıq

Menyu qısayolları

Bəzən tərcümə zamanı aşağıdakı tipli sətrlər qarşınıza çıxa bilər:

Save _As

&Print

Bunlar menyu qısayollarıdı, və onları tərcümə edərkən, qısayol işarəsini sözün hansı hissəsinə qoymağı və onun nəticəsini təsəvvür etmək lazımdır. Məsələn bir menyuda, bir neçə sətir üçün eyni hərfi qısayol kimi işlədmək məsləhət görülmür. Məsələn Firefox proqramının Fayl menyusunda:

_New Window

New _Tab

Burada, "N" qısayolu yeni pəncərə açır, "T" qısayolu isə yeni tab açır, düzgün tərcümə belə olmalıdır:

_Yeni Pəncərə

Yeni _Tab

Nə tərcümə olunmamalıdı

Aşağıdakıları tərcümə etmək gərək deyil

Dəyişənlər

Çox vaxt tərcümə zamanı dəyişənlərə rast gələ bilərsiz, məsələn %s və ya %d. Bəzən daha kompleks dəyişənlərə rast gələ bilərsiz, məsələn %(variablename)s, $name və ya ${name}. Dəyişənlər tərcümə olunmalı deyil, və onlar olduğu kimi tərcümə olunan sətrə köçürülməlidirlər.

Məsələn:

Orijinal: I found $name network device.
Səhv tərcümə: Mən $ad şəbəkə avadanlığı tapdım.
Düzgün: Mən $name şəbəkə avadanlığı tapdım.


Orijinal: Delete %(name)s ?
Səhv: %(ad)lar silinsin?
Səhv: %(ad)s silinsin?
Düzgün: %(name)s silinsin?


Formatlaşdırma/XML

Tərcümə zamanı XML və HTML kodla rastlaşa bilərsiz, onları tərcümə etmək lazım deyil.

Məsələn:

Orijinal: <strong>File name</strong>
Səhv: <güclü>Faylın adı</güclü>
Düzgün: <strong>Faylın adı</strong>


Orijinal: <link linkend="desktop-themes">
Səhv: <link linkend="masaüstü-mövzuları">
Düzgün: <link linkend="desktop-themes">


Proqram parametrləri

Proqramların parametrərini tərcümə etmək ehtiyac deyil

Orijinal: "The command line options are:\n"
" --quick speeds up the processing\n"
" --slow slows everything down."


Səhv: "Əmr sətri seçimləri:\n"
" --tez hər şeyi tezləşdirir\n"
" --yavaş hər şeyi yavaşıdır."


Düzgün: "Əmr sətri seçimləri:\n"
" --quick hər şeyi tezləşdirir\n"
" --slow hər şeyi yavaşıdır."